De koninklijke luchtvaart maatschappij KLM

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij KLM werd opgericht in 1919 door Albert Plesman. De oudste peg bestaande luchtvaartmaatschappij ter wereld werd opgericht door verschillende ondernemers, geldschieters en de overheid, die maarliefst 1,2 miljoen gulden investeerden in het nieuwe bedrijf. De KLM was van origine bedoeld ALSs nieuwe verbinding met de Nederlandse koloni & A ; euml ; n maar de allereerste lijnvlucht was van Amsterdam naar Londen. Het bedrijf opereerde op een markt dice nog door niemand anders bezet was. Een bedrijf is internationaal te noemen ALSs er personeel new wave het bedrijf gevestigd is in twee of meer landen. KLM had in heated allereerste Begin al personeel nodig in Hun bestemmingen, o.a. om onderhoud Te doen aan de vliegtuigen. De toen al Internationale luchtvaartmaatschappij vervoerde passagiers, vracht en station door de lucht over de hele wereld. Het bedrijf groeide door de jaren heen tot een internationale speler new wave formaat met de functie om Nederland bereikbaar Te houden. Air France ontstond in 1933 door een fusie new wave verscheidene Franse luchtvaartmaatschappijen. Tot voor kort hadden de bedrijven niets met elkaar, maar enkele jaren geleden kregen beide het moeilijker in de toen heersende marktomstandigheden. Dit leidde in 2004 tot fusie new wave de beide bedrijven tot de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Het nieuwe bedrijf Air France – KLM wat zich nog steeds bezig houd met vervoer new wave passagiers, vracht en station heeft dus een korte geschiedenis.

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

AirFrance/KLM is een bedrijf wat mensen vervoert. Via de lucht is heated bedrijf een zogenaamde traditionele Internationale luchtvaartmaatschappij dice hoge prijzen vraagt voor een hoge service. De groep waarin het bedrijf opereert echter bevat ook prijsvechters zoals Transavia.com, regionale luchtvaartmaatschappijen zoals Cityhopper, een gespecialiseerde vrachttak en Kent verscheidene chartermogelijkheden binnen het geheel. Transavia.com cre & A ; euml ; ert “ human wellbeing ” door het vervoeren van personen new wave A naar B. Dit gebeurt met heated zo goedkoop mogelijk aanbieden new wave vluchten. Het bedrijf doet ook andere dingen die met vliegen Te maken hebben. Zo heeft heated bedrijf Eigen vliegscholen en uitgebreide onderhoudsvoorzieningen dice ook gebruikt worden door andere bedrijven. Binnen enkele jaren verwacht het bedrijf ook personen te vervoeren via heated grote netwerk new wave hogesnelheidstreinen wat ontstaan is op heated minute.

Business to Customer ( B2C ) wil zeggen digital audiotape particulieren gebruik kunnen maken van bepaalde diensten of producten new wave een bedrijf. De klanten van het bedrijf kunnen particuliere consumenten ( B2C ) zijn. Het is mogelijk voor een persoon om met dot bedrijf van A naar B Te gaan. De persoon kan dus gebruik maken new wave een dienst new wave het bedrijf, KLM opereert dus in ieder geval B2C.

Business to Business ( B2B ) wil zeggen digital audiotape het bedrijf producten of diensten verleent aan andere bedrijven. Post bijvoorbeeld kan verstuurd worden via de KLM, deze optie is in Principe alleen voor bedrijven beschikbaar. Ook heated eerder genoemde onderhoud aan vliegtuigen iets waar alleen andere bedrijven gebruik new wave kunnen maken. Uiteraard kunnen bedrijven, net ALSs consumenten gebruik maken new wave het bedrijf ALSs zijnde een vervoerder. Beide groepen kunnen bijvoorbeeld vracht of mensen verzenden. De KLM gebruikt dus beide strategi & A ; euml ; Ns.

Het bedrijf opereert internationaal en vliegt naar 243 bestemmingen in 106 landen over de hele wereld. Het bedrijf is lid new wave de Skyteam alliantie. Dat wil zoveel zeggen ALSs dat een groep luchtvaartmaatschappijen toenadering zoeken tot elkaar. Door heated bijvoorbeeld delen new wave vliegtuigen op bepaalde trajecten kunnen de bedrijven gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De KLM heeft zelf al jaren een sterke set met North West Airlines uit Amerika. Doordat ze minder hoeven Te concurreren kunnen ze een hogere winst behalen. Buiten hogere winsten is heated AirFrance/KLM Te doen om de grootste te zijn en Te blijven. Niet alleen treinen zullen in beeld komen, ook door overnames van bijvoorbeeld Alitalia blijft het bedrijf groeien. Er zijn verscheidene factoren dice duidelijk maken waarom Er een internationale strategie gehandhaafd wordt. Allereerst is er de markt factor: Er zijn namelijk klanten van uit de hele wereld dice gebruik willen maken van de service new wave AirFrans/KLM. Verder opereert de concurrentie ook op internationaal niveau, ALSs hier niet op ingespeeld zou worden dan zou Er weinig new wave het bedrijf over kunnen blijven. Door technologische veranderingen is heated ook steeds simpeler om langere vluchten over grote afstanden Te maken.

Elk bedrijf heeft een missie nodig, een visie dice zij hebben voor Hun bedrijf op de lange termijn. Een missie is ook een hulpmiddel waardoor een bedrijf zich kan onderscheiden new wave haar concurrenten. Om deze missie Te bereiken hebben ze doelen opgesteld. Doelen zijn dus de middelen om een missie Te volbrengen. Dan is er ook nog de strategie, een strategie bepaald hoe en op welke manier de doelen worden uitgevoerd zodat de organisatie haar missie kan uitvoeren.

KLM/Air France willen waardecreatie verkijgen door het vervoeren new wave mensen of goederen van A naar B. Zij willen zoveel mogelijk service beiden tegen aantrekkelijke prijzen. De keeping Air France/KLM heeft een strategie dice in een zin alles omvattend is: “ & A ; Eacute ; & A ; eacute ; n groep, twee luchtvaartmaatschappijen & A ; 3 kernactiviteiten. Deze woorden betekenen digital audiotape zowel AirFrance ALSs KLM Hun Eigen draai aan Hun activiteiten geven, zolang deze maar binnen de belangen van de Air France/KLM group blijven. Ze hebben dan ook Hun Eigen, en erkende, internationale identiteit. De 3 kernactiviteiten zijn vanzelfsprekend, passagiersvervoer, goederenvervoer en vliegtuigonderhoud. Als een onderdeel new wave Hun strategie en ALSs onderdeel van de fusie, hebben zij binnen de keeping Hun vrachtvervoer volledig met elkaar geintegreerd. In deze tijd new wave kredietcrisis houdt onze keeping zich peg sterk, maar bepaalde onderdelen zoals vrachtverkeer dalen sterk. In heated derde kwartaal vorig jaar daalde het vrachtvervoer alleen Al met 12,6 %

Hun missie is winstgevende, maar tegelijk duurzame groei. De keeping is meegegaan met een mondiale ontwikkeling, zij erkennen ook het feit digital audiotape zij moeten over schakelen op duurzaam ondernemen. Hierdoor zullen zij, maatschappelijk gezien, een groter draagvlak krijgen, waardoor er meer omzet gerealiseerd wordt. Hun MVO beleid is gebaseerd op drij pijlers: Peoples, Planet & A ; Profit. De winst ( Net income ) is de belangrijkste omdat deze noodzakelijk is voor de om te eerste twee Te kunnen veroorloven. In Nederland wil KLM de winstgevende groei gebruiken om Te Eigen doelstellingen Te volbrengen zowel ALSs het bijdragen aan de economische & A ; maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Een nieuw geopende lijn kan een grote economische impact hebben op een gebied.

De focal point binnen de strategie van KLMAirFrane ligt op differentiatie, dit vooral omdat ALSs de focus op de kosten niet haalbaar is tegen concurrenten ALSs EasyJet en RyanAir. Differentiatie komt wel vaker voor bij vliegtuigmaatschappijen, net iets anders hebben dan de coincident waardoor de reizigers naar jou komen. Een van de onderdelen waar KLMAirfrance zich op stort is bereikbaarheid, vanaf de twee hubs ( Schiphol en Charles de Gaulle ) kunnen zij ruim 650 bestemmingen bereiken. Door deze diensten kiezen veel reizigers voor KLM. Nu weop heated Irish pound new wave een prijzenoorlog staan is heated een goede vraag of klm/airfrance zich niet moet gaan afvragen of ze afgaan op een integrated scheme, de midden weg tussen prijsvechter en onderscheidend vermogen.

In de loop der jaren hebben zij dus Hun strategie omgegooid, ALSs een soort eis new wave Hun passagiers zowel ALSs van de stakeholders. Duurzaam ondernemen is een missie dice zeker in deze tijd gewaardeerd wordt. Doordat deze Holding de grootste vliegtuig groep in Europa is en op mondiaal niveau ook in de top Te vinden is, zetten ze hier een grote stap. Deze stap wordt huge en zeker ook door andere vliegtuigmaatschappijen overgenomen. Tegelijkertijd probeerd KLM binnen de belangen van de keeping Te blijven en ervoor Te zorgen digital audiotape zij de Nederlandse economie versterken met hun groei. Een winstegevende groei is zeker een goed doel, hierdoor kunnen zij de hogere kosten van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betalen. Een onderscheid kan bijna niet in deze markt gemaakt worden, doordat de markt zoveel op elkaar lijkt. Duurzaam ondernemen wordt ook overgenomen door de concurrentie. De doelen passen goed bij de missie: winstgevende en duurzame groei ( MVO-beleid. ) . Door de winst zullen ze meer investeren in de duurzaamheid, waardoor het maatschappelijke draagvlak vergroot en de omzetverhoging gerealiseerd wordt. Veel dingen worden in een tijd new wave negatieve groei ( daling ) uitgesteld, in deze recessie heeft de keeping maar besloten om een o.a. de aankoop van twee A380 ‘s uit Te stellen en andere onderdelen new wave de vlootvernieuwing moeten er ook aan geloven

Organisatiestructuur

Een organisatieschema, organogram of organigram is een theoretical account new wave een organisatiestructuur new wave een onderneming. Er zijn een heel aantal manieren om het hello & A ; euml ; rarchische systeem weer Te geven. De afdelingen nut functies worden in zo’n figuur duidelijk.

Het onderstaande figuur is een soort organigram.

Air France KLM heeft een focal point op drie onderdelen mensen, planeet en winst. Ze willen dat het personeel dat bij de Air France KLM werkt langdurig in het arbeidsproces mee gaat. Dit zorgt ervoor digital audiotape Air France KLM specifiek aandacht besteed aan flexibiliteit, mobiliteit, participatie en gezondheid van de medewerkers. Planeet omdat Er harde cijfers naar buiten zijn gekomen dat de luchtvaartindustrie 2-3 % new wave de CO2 uitstoot. Hierdoor is Air France KLM bezig met heated onderzoeken of ze de vliegtuigen niet zuiniger kunnen laten vliegen. En ALSs laatste Irish pound willen ze een duurzame winst nastreven.

Strategie & A ; euml ; n volgens Porter:

  • Cost leading staat voor het zo grotere effici & A ; euml ; ntie te hebben en lagere kosten. Dit is dan ook een mechanistisch, omdat de mensen weinig zelf mogen bepalen alles is al huge gelegd volgens de regels. Er heerst dan ook een hello & A ; euml ; rarchie binnen het bedrijf. De kennis zit bij de hi & A ; euml ; rarchie dus boven aan bij de top. ( Dit by goed bij de KLM/Air France omdat ze daar ook naar zo een effici & A ; euml ; nte manier new wave A naar B willen gaan. )
  • Differentiation staat voor het ontwikkelen van nieuwe dingen. Dit betekend digital audiotape Er een grote vari & A ; euml ; teit van producten is. Hierbij past ook het beste de organische structuur omdat de mensen flexiebel moeten zijn en het bedrijf moet het personeel vertrouwen. ( Dit past niet goed bij KLM/Air France het personeel mag niet bepalen new wave ik tabun morgen dot doen of ik tabun nieuwe idee & A ; euml ; n ontwikkelen. )
  • Focus zo veel mogelijk focal point op q merchandise hierdoor krijg je een proces die changeless is. Toch is dit organisch omdat de mensen die er werken ook storingen moeten kunnen verhelpen ( dot past ook niet zo goed bij KLM/Air France omdat ze zich niet op & A ; eacute ; & A ; eacute ; n merchandise willen richten bv. Het transporteren new wave goederen en heated transporteren van mensen )

Technologie

  • Stuks of kleine orders ( dot wel omdat ze graag verschillende vliegtuigen hebben dice allemaal costum made moeten zijn. Ze moeten dezelfde indeling en bekleding hebben )
  • Massa productie ( Nvt. Omdat Er geen massa productie plaats vindt )
  • Continu procedure ( Nvt. Er is geen continu procedure )

Omgeving

  • Een bedrijf moet goed kijken in welke omgeving hij of zij gaat operen. Als hij de verkeerde keus tussen Mechanistic of Organic kan digital audiotape fatale gevolgen voor zijn bedrijf hebben. Je kunt bijvoorbeeld beter een mechanistic construction kiezen, binnen in een omgeving dice stabiel is waar de vraag changeless is. Maar ALSs de omgeving niet stabiel is kun je beter kiezen voor de Organic construction je moet namelijk kunnen inspringen op de juiste momenten. ( KLM/Air France zou voor een Organic construction gaan omdat de luchtvaart de laatste tijd veel concurrentie heeft gehad daarnaast heb je de belastingen dice omhoog zijn gegooid. Dit komt neer op digital audiotape het niet meer zo stabiel is zoals het was. )

Grote en levensverwachting

  • Kleine bedrijven zijn vaak minder formeel en geeft het personeel de ruimte. Er word ook gecommuniceerd met elkaar door te vergaderen of rechtstreeks Er zitten geen tussen personen tussen. ( Nvt. )
  • Grote bedrijven hebben juist hello & A ; euml ; rarchie en het “ gewone ” personeel zullen de directors niet zien. ( KLM/Air France is een groot bedrijf dus dot heeft invloed )

Bron:

  • Boddy, D. ( 2008 ) . Management an debut. Harlean carpenter: Pearson Education Limited ( Boddy, 2008, p.116 ) hypertext transfer protocol: //www.klm.com/travel/csr_nl/csr.htm
x

Hi!
I'm Heather

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out